Ansøgningsskema

 

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller dermed ligestillede formål, herunder kulturelle, sociale og ideelle formål, navnlig indenfor det tidligere Sydfynske A/S’s geografiske område.

Med den tilknytning, der er til søfartserhvervet, lægger bestyrelsen hovedvægten på støtte til det maritime erhverv i bred forstand. 

 

 

 

 

 Informationsbrev Download ansøgningsskema:

 

 

Næste ansøgningsfrist er d. 15. oktober 2019.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Ryttervej 49  ·  5700 Svendborg  ·  56 20 20 40